Salome HOME
Fix invalid Python dump of ExportUNV()
[modules/smesh.git] / src / DriverSTL / CMakeLists.txt
2022-05-31 vsrMerge branch 'V9_9_BR'
2022-05-05 vsrCopyright update 2022
2021-03-25 GERALD NICOLASMerge branch 'master' into gni/evolution
2021-03-23 vsrCopyright update 2021
2020-04-15 vsrCopyright update 2020
2020-03-11 Pascal ObryPorting to ParaView 5.8
2019-03-05 vsrMerge branch 'V9_2_2_BR'
2019-02-14 vsrUpdate copyrights
2018-07-13 rnvUnicode support
2018-06-14 rnvMerge V9_dev branch into master
2018-04-02 vsrMerge branch 'V8_4_BR'
2018-03-15 Paul RASCLEMerge remote-tracking branch 'origin/master' V8_5_0a2
2018-03-12 rnvMerge branch 'master' of https://codev-tuleap.cea.fr...
2018-03-05 rnvMigration to OpenCASCADE CMake configuration
2016-04-15 Paul RASCLEMerge remote branch 'origin/V7_dev' into V7_dev
2016-03-24 vsrMerge branch 'V7_dev'
2016-03-18 vsrCopyright update: 2016
2016-01-07 Paul RASCLEmerge master
2015-02-16 vsrMerge remote branch 'origin/gdd/translations'
2015-02-13 aklCopyrights update 2015.
2014-04-03 vsrMerge branch V7_3_1_BR
2014-04-02 Renaud NédélecMerge branch 'master' into rbe/fix-boost-smart-pointers
2014-04-01 rnvCompilation on Windows platform.
2014-02-20 aklUpdate copyrights 2014.
2013-10-18 rnvWIN32 compilation of the SMESH module:
2013-10-10 rnvPorting SALOME SMESH module to the CMake build system...