Salome HOME
NRI : Add MODULE version info.
[modules/smesh.git] / configure.in.base
2003-05-28 nriNRI : Add Check of MED.
2003-05-26 nriNRI : Add GEOM check local.
2003-05-22 nriNRI : Add check HTML generators.
2003-05-19 nriNRI : First integration.